PROGRAM

English version

V soboto 7. OKTOBRA 2017  v Telovadnici OŠ Antona Martina Slomška VRHNIKA (Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika)*:

  • 15.30: PLESNA DELAVNICA Z LUCIJO VELKAVRH (JAZZ, Slovenija) Več pod zavihkom delavnice. Prijave sprejemamo na e-mail: festivalzmigajse@gmail.com
  • 17.10: PLESNA DELAVNICA Z ? (hip hop, Slovenija) Več pod zavihkom delavnice. Prijave sprejemamo na e-mail: festivalzmigajse@gmail.com
  • 19.15: NASTOPI NAJBOLJŠIH PLESNIH TOČK IN PLESNIH PREDSTAV LETOŠNJEGA LETA. Vabljeni vsi, ki ste plesni navdušenci in ljubitelji plesa ter tisti, ki ste plesne predstave in aktualne najboljše plesne točke zamudili.

On Saturday, October 7, 2017 at the Hall of PRIMARY SCHOOL ANTON MARTIN SLOMŠEK VRHNIKA (address: Pod Hruševco 33, SI-1360 Vrhnika)*:

  • 3.30 PM: DANCE WORKSHOP WITH LUCIJA VELKAVRH (JAZZ, Slovenia) More under “delavnice”. We accept applications via e-mail: festivalzmigajse@gmail.com
  • 5.10 PM: DANCE WORKSHOP WITH ? (hip hop, Slovenia). More under “delavnice”. We accept applications via e-mail: festivalzmigajse@gmail.com
  • 7.15 PM: PERFORMANCES OF THE BEST DANCE POINTS AND DANCE SHOWS OF THE ANNUAL YEAR.  All those who are dancing enthusiasts and dance lovers, as well as those who have missed the dance shows and current best dance points, are invited.